Evidencia digital 

 

 

 

Inauguración 0:00

Presentación: Santiago Daniel Palma, Ph.D. 18:35

 Presentación: Fabiana Testa, Ph.D. 1:14:20

 Presentación: Robert Lee, Ph.D.   2:10:20

 

 

 

Presentación: Valtencir Zucolotto, Ph.D. 0:00

Presentación: Berenice Illades, Ph.D. 1:04:30

Presentación: Raquel Petrillini, Ph.D. 2:03:40

 

 

Presentación: Víctor Hugo Garzón, Ph.D. 0:00

 Presentación: Josimar Elloy, Ph.D. 56:45

Presentaciones estudiantiles, 1:58:00 

 

 

 

 

Presentación: Viridiana Gisela LLera, Ph.D. 0:00

Presentación: Jorge Miranda, Ph.D. 37:40 

Presentación: Patricia García, Ph.D. 1:46:00 

 

 

 

 

 

Presentación: Patricia García, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación: Néstor Mendoza, Ph.D. 0:00

Presentación: María Josefa Bernad, Ph.D. 1:55:55

Presentaciones estudiantiles: 2:55:50

Presentación: Ana Isabel Torres, Ph.D. 3:53:55

Presentación: Thais Gratiera, Ph. D. 4:06:10

Presentación: Luis Alberto Medina Ph.D. 4:51:00